...
zzp 2024 wijzigingen

TOP 11 wijzigingen voor ZZP’ers per 1-1-2024

Lees ze met de gratis tips van Parkstad Administratie & Advies.

N.a.v. het nieuwe Belastingplan 2024 hieronder een opsomming van onze TOP 11 wijzigingen die mogelijk gevolgen hebben voor jou als zzp’er.

1. Zelfstandigenaftrek: van EUR 5.030 naar EUR 3.750
Hiervoor moet je wel voldoen aan het urencriterium.

2. Startersaftrek: EUR 2.123
Deze geldt:
– als je recht hebt op zelfstandigenaftrek;
– als je in 1 van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer bent geweest;
– met een maximum van 3x.

3. Meewerkaftrek/partnervergoeding
Ook in 2024 kun je als ondernemer voor de inkomstenbelasting een bedrag aftrekken van je winst als je partner onbetaald meewerkt in je onderneming. Hiervoor moet je voldoen aan het urencriterium en moet je partner minimaal 525 uren werken of een vergoeding van minder dan EUR 5.000 ontvangen. Zorg voor nauwkeurige registratie, want hierop wordt streng gecontroleerd.
Bij een vergoeding hoger dan EUR 5.000 geldt dit als arbeidsbeloning, waarover je partner inkomstenbelasting, premie zorgverzekeringen en zorgverzekeringswet betaalt, opgegeven bij ‘Inkomsten uit overig werk’.

4. MKB-Winstvrijstelling: van 14% naar 13,31%
Dit deel van je winst na ondernemersaftrek is vrijgesteld van inkomstenbelasting. Hiervoor hoef je niet aan het urencriterium te voldoen.

5. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): ondergrens van EUR 2.600 naar EUR 2.846
Deze blijft maximaal 28% op bedrijfsmiddelen.

6. Kilometervergoeding: van EUR 0,21 naar EUR 0,23
Voor alle zakelijke kilometers met je auto of fiets die niet op de zaak staan.

7. Energie-investeringsaftrek (EIA): van 45,5% naar 40%
Het bedrijfsmiddel dient wel op de energielijst van het RVO te staan en bedraagt minimaal EUR 2.500. De EIA wordt verlengd t/m 2028.

8. Bestelauto aanschaffen zonder bpm kan nog in 2024
Deze bpm-vrijstelling gaat waarschijnlijk in 2025 stoppen.

9. Arbeidskorting gaat omhoog
De arbeidskorting wordt voor werkenden met een inkomen tussen de €23.000 en €37.000 verhoogd met een bedrag van €115. Deze stijging is onderdeel van het koopkrachtpakket.
Let op: voor het inkomen wordt gekeken naar je winst uit onderneming, maar ook eventueel aanvullend inkomen vanuit loondienst.

10. Betalingskorting voorlopige aanslag afgeschaft
Ondernemers kunnen met een voorlopige aanslag in termijnen vooruitbetaling van inkomstenbelasting regelen, waardoor grote betalingen achteraf worden vermeden en belastingrente wordt verminderd. Betalingskorting bij een voorlopige aanslag wordt vanaf 2024 afgeschaft, maar de andere voordelen blijven behouden.

11. Het STAP-budget stopt
Vanaf 2024 wordt het STAP-budget voor zzp’ers geschrapt vanwege misbruik en bezuinigingen. Zakelijke aftrek van scholingskosten blijft mogelijk als je het volgen van een opleiding kunt rechtvaardigen, maar let op: de regels zijn strikt. Alleen scholingskosten die bijdragen aan het behouden van huidige vakkennis zijn aftrekbaar; het verwerven van algemene of nieuwe kennis is dat niet.

Conclusie
Het aantal wijzigingen blijft enigszins beperkt.
Voor ZZP’ers in de zorg gaat er wel het een en ander veranderen qua wetgeving, maar dit geldt voor een specifieke doelgroep en is zodoende niet opgenomen in onze blog.

Als jouw persoonlijke boekhouder kun je vrijblijvend bij ons informeren of specifieke vragen stellen.

Jouw succes is onze drive!

Vragen of ideeën? Neem contact met ons op www.parkstadadministratie.nl gevestigd in Brunssum.

We werken in de regio Parkstad Limburg, waaronder plaatsen als Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, maar ook in Sittard, Geleen, Stein en de omliggende gebieden.

Scroll naar boven
Chat openen
Bedankt dat je contact met ons opneemt via WhatsApp. Hiermee geef je automatisch toestemming voor het gebruik van het telefoonnummer dat aan jouw WhatsApp-account  is gekoppeld.